Thủy điện Nậm Pông

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Za hưng

2. Địa điểm thi công: Xã Châu Hạnh – huyện Quỳ Châu – Tỉnh Nghệ An

3. Công suất: 30MW

4. Hạng mục thi công chính: Cụm công trình đầu mối, nhà máy và tuyến áp lực; Gia cố đường hầm và tháp điều áp

– Giá trị thực hiện: 182 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 40 tháng

Ngày đăng: 28/07/2013