Hoạt động chào mừng thành lập Đoàn và tháng hành động vì thanh niên

Giải bóng đá tại CTTĐ Đak Đrinh do Tổng thầu tổ chức (Đơn vị Sông Đà 505 giải nhất trong 8 đội tham gia)

Giải bóng đá giao hữu tại CTTĐ Nậm Mức do chủ đầu tư tổ chức (Đơn vị Sông Đà 505 giải nhất (Áo vàng))

Giao lưu văn nghệ có sự tham gia của Đoàn thanh niên xã tại CTTĐ Hoà Phú

Ngày đăng: 27/03/2013