Sông Đà 505 và EVN FINANCE ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

 

     Nhằm phát huy tối đa năng lực và thế mạnh trong các lĩnh vực của hai bên, ngay sau khi EVN FINANCE trở thành cổ đông lớn của S55, Công ty tài chính cổ phần Điện Lực và Công ty CP Sông Đà 505 đã đi đến ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

     Theo đó, EVN FINANCE cam kết cung cấp dịch vụ tài chính cạnh tranh và chuyên nghiệp nhất bao gồm các gói sản phẩm như: tiền gửi và quản lý dòng tiền; tín dụng, cho vay và bảo lãnh; vay vốn đầu tư dự án; Đầu tư, ủy thác quản lý vốn…  cho Sông Đà 505 phục vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp gói tín dụng cạnh tranh cho cán bộ CNV bên B nếu có nhu cầu. Đồng thời cam kết nắm giữ cổ phần đã đầu tư vào S55 với vai trò là cổ đông lớn tối thiểu 2 năm kể từ khi là cổ đông lớn. Sông Đà 505 cam kết ưu tiên sử dụng các dịch vụ của bên A bằng các thỏa thuận cụ thể.

   

 

     Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và sự khó khăn trong lĩnh vực của hai bên nói riêng. Thỏa thuận hợp tác này sẽ đem lại lợi ích cho hai bên, tận dụng tối đa năng lực của các bên và đặc biệt là sự tin tưởng của khách hàng, chủ đầu tư trong các dự án mà các bên tham gia.

Ngày đăng: 08/12/2014