Đường hầm dẫn nước thủy điện Nậm Pông đảm bảo tốt yêu cầu kỹ thuật sau 9 tháng đi vào vận ành

   Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Hội đồng gồm đại diện chủ đầu tư, ông Lê Xuân Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Za Hưng; ông Đặng Quang Đạt, đại diện nhà thầu Công ty cổ phần Sông Đà 505; chuyên gia Sintef của Na Uy Trịnh Quốc Nghĩa, chuyên gia Nguyễn Văn Sơn cùng Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát và các cán bộ quản lý nhà máy đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật đường hầm dẫn nước thủy điện Nậm Pông sau 9 tháng đi vào vận hành.

   Trước khi kiểm tra, đường hầm đã được tháo cạn nước từ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 7, sau đó được thông gió đường hầm, bơm nước bẫy đá và chờ đường hầm ổn định. Trong quá trình kiểm tra Hội đồng không phát hiện lỗi kỹ thuật nào phải tạm dừng phát điện để sửa chữa mà cho phép nạp nước phát điện lên lưới ngay sau khi kết thúc quá trình kiểm tra.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm trong khi kiểm tra đường hầm

    Công trình thủy điện Nậm Pông được thiết kế với công suất 30MW và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2013. Hàng năm công trình cho sản lượng 130 triệu Kwh lên lưới điện Quốc gia. Sông Đà 505 là nhà thầu thi công phần xây dựng các hạng mục: Cụm đầu mối, hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực và nhà máy.

 

 

 

  

Ngày đăng: 17/09/2014