Bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Ngày 09/10/2019, Hội đồng quản trị đã Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông đà 505 kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 đối với:

  • Ông: NGUYỄN TUẤN NGỌC                 Ngày sinh: 29/09/1959
  • Quê quán: An Lâm – Nam Sách – Hải Dương
  • Địa chỉ thường trú: Ngõ 125, phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Trình độ: Đại học                           Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng

(Trích ngang lý lịch)

Chi tiết nghị quyết vui lòng xem tại đây.

Ngày đăng: 10/10/2019