Công trình Sê San 3A

Hạng mục thi công: Bê tông cốt thép công trình, Đập tràn, đập dâng, sân tiêu năng, tuyến năng lượng, Tạm OPY, gia cố mái dốc, công trình lán trại và công trình phúc lợi công cộng  và một số công tác khác.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Công suất: 108 MW

Khối lượng thi công: 89.471 m3, GCLD cốt thép các loại: 9.190 tấn, Giá trị thực hiện: 173 tỷ đồng

Thời gian thi công: 12/2003 đến 12/2007

Địa điểm xây dựng: Xã IaKhai – Huyện IaGrai – Tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 10/07/2013