Cầu Nước Mỹ

1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

2. Địa điểm thi công: xã Phước Xuân – huyện Phước Sơn – tỉnh Quảng Nam.

3. Hạng mục thi công chính: Cầu giao thông

– Giá trị thực hiện: 28 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 17 tháng

Ngày đăng: 25/07/2013