Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA

– ĐKKD số: 0106444478

2. Mã chứng khoán sở hữu: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 912.600 cổ phiếu (tương ứng 15,23%)

4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 86.900 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 999.500 cổ phiếu (tương ứng 16,68%)

6. Thời gian thực hiện xong giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Ngày 18/6/2018.

Vậy, đến ngày 18/6/2018 CÔNG TY TNHH ANZA tiếp tục nâng mức sở hữu của mình tại Mã chứng khoán S55 lên: 999.500 cổ phiếu (tương ứng 16,68%).

Ngày đăng: 27/06/2018