Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA

– ĐKKD số: 0106444478

2. Mã chứng khoán sở hữu: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.187.041 cổ phiếu (tương ứng 21,87%)

4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 20.030 cổ phiếu (tương ứng 0,2%)

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.207.071 cổ phiếu (tương ứng 22,07%)

6. Thời gian thực hiện xong giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Ngày 10/6/2019.

Vậy, đến ngày 14/6/2019 CÔNG TY TNHH ANZA tiếp tục nâng mức sở hữu của mình tại Mã chứng khoán S55 lên: 2.207.071 cổ phiếu, tương ứng 22,07%.

Ngày đăng: 14/06/2019