Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA

– ĐKKD số: 0106444478

2. Mã chứng khoán sở hữu: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.208.071 cổ phiếu (tương ứng 22,08%)

4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 105.000 cổ phiếu (tương ứng 1,05%)

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.313.071 cổ phiếu (tương ứng 23,13%)

6. Thời gian thực hiện xong giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Ngày 12/7/2019.

Vậy, đến ngày 18/7/2019 CÔNG TY TNHH ANZA tiếp tục nâng mức sở hữu của mình tại Mã chứng khoán S55 lên: 2.313.071 cổ phiếu tương ứng 23,13%.

Ngày đăng: 18/07/2019