Công ty TNHH Anza trở thành Cổ đông lớn của cổ phiếu S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA

 – ĐKKD số: 0106444478

2. Mã chứng khoán sở hữu: S55

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 290.700 cổ phiếu (tương ứng 4,85%)

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 20.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu mua được: 20.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 310.700 cổ phiếu (tương ứng 5,18%)

8. Thời gian thực hiện xong giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 17/4/2018.

Vậy, đến ngày 17/4/2018 CÔNG TY TNHH ANZA chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 – Mã chứng khoán S55

Đến ngày 20/4/2018, CÔNG TY TNHH ANZA tiếp tục nâng mức sở hữu của mình  tại Mã chứng khoán S55 lên: 447.900 cổ phiếu (tương đương 7,47%).

Chi tiết báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

 

Ngày đăng: 23/04/2018