Completed projects

Hua Na Hydropower Project

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na 2. Địa điểm thi công: Xã Đồng văn - Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An 3. Công suất: 180MW 4. Hạng mục thi công chính: Nhà máy; tháp điều áp; hầm dẫn nước - Giá trị thực hiện: 265 tỷ đồng - Thời gian thi công: 32 tháng  

Nam Pong Hydropower Project

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Za hưng 2. Địa điểm thi công: Xã Châu Hạnh - huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An 3. Công suất: 30MW 4. Hạng mục thi công chính: Cụm công trình đầu mối, nhà máy và tuyến áp lực; Gia cố đường hầm và tháp điều áp - Giá trị thực hiện: 182 tỷ đồng - Thời gian thi công: 40 tháng [gallery

Ta Trach hydropower project

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bitexco Tả Trạch 2. Địa điểm thi công: Xã Dương Hòa - Huyện Dương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế 3. Công suất: 21MW 4. Hạng mục thi công chính: Nhà máy, kênh xả, đường ống áp lực và trạm phân phối - Giá trị thực hiện: 110 tỷ đồng - Thời gian thi công: 14 tháng [gallery link="file"

Xekaman 3 Hydropower Project

1. Investor: Viet Lao Power Joint Stock Company 2. The site of construction: Dak Chung District, Se Kong Province, Laos 3. Capacity: 250 MW 4. The main construction items: Construction of clusters and Surge tank - Contract value: 353 billions dong. - Construction period: 48 months  

Dak Glun Hydropower Project

1. Investor: Sai Gon Machinery spear parts Joint Stock Company (Sai Gon Machinco) 2. The site of construction: Dak Nhau Commune, Bu Dang District, Binh Phuoc Province 3. Capacity: 18,0 MW 4. The main construction items: Dams - Spillway - Contract value: 272 billions dong. - Construction period: 24 months  

Thuỷ điện Đồng Nai 3

Hạng mục thi công: Đập tràn Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 6 Giá trị: 122,5 tỷ đồng Công suất: 180MW Khối lượng công việc: Đổ bê tông CVC: 59.260 m3, SXLD cốt thép: 2.698 tấn Thời gian thi công: T8/2009 đến T9/2010  
Page 2 of 3123