Completed projects

Thuỷ điện Sê San 4

Hạng mục thi công: Bê tông cốt thép đập điều hoà, cống dẫn dòng, tường phân dòng nhà máy, đập tràn, tường thượng lưu vai trái, gia cố mái đập dâng vai phải, cửa nhận nước, đổ bê tông cốt thép đúc sẵn dầm cầu, lao lắp dầm cầu giao thông, cầu công tác Chủ

Nam Muc Hydropower Project

1. Investor: Nam Muc Hydrower Joint Stock Company 2. The site of construction: Muong Mun Commune, Tuan Giao District, Dien Bien Province 3. Capacity: 44 MW 4. The main construction items: Right dam, Factory and Discharge channel – Contract value: 210 billions dong – Contruction time: 24 month

Thủy điện An Khê – Kanak

Hạng mục thi công: Bê tông bản mặt đập dâng, bê tông cốt thép đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy Ka Nak và An Khê và các hạng mục phụ trợ khác, dầm cầu giao thông, cầu công tác, dầm cầu trục. Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 7 Giá trị hợp đồng:

Thủy điện Đồng Nai 4

Hạng mục thi công: Hầm dẫn nước từ lý trình Km0+313,14m đến lý trình Km2+037,6m Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 6 Công suất: 340 MW Giá trị thực hiện: 171,5 tỷ đồng Khối lượng công việc: Bê tông hầm: 40.000 m3, SXLD cốt thép: 1.500 tấn, khoan phun lấp đầy và

Công trình Sê San 3A

Hạng mục thi công: Bê tông cốt thép công trình, Đập tràn, đập dâng, sân tiêu năng, tuyến năng lượng, Tạm OPY, gia cố mái dốc, công trình lán trại và công trình phúc lợi công cộng  và một số công tác khác. Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ
Page 3 of 3123