Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/01/2020 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: 07h30 ngày 26 tháng 03 năm 2020.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B – Tòa nhà Sông Đà – Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Chi tiết giấy mời vui lòng xem tại đây
Tham khảo mẫu Giấy ủy quyền.
Trân trọng!

Ngày đăng: 03/02/2020