Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Trân trọng kính mời các cổ đông nắm giữ Cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 505 – mã chứng khoán: S55 tới dự đại hội cổ đông bất thường năm 2017

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: ngày 18/8/2017

2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017:

– Thời gian: 14h00 ngày 05 tháng 09 năm 2017.

 – Địa điểm: Văn phòng Công ty – Tầng 12, Tháp B – Tòa nhà Sông Đà – đường Phạm Hùng – Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm – Hà Nội

(Xem chi tiết thông tin Giấy mời tại đây)

3. Nội dung trình Đại hội thảo luận, thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Chi tiết tờ trình

4. Chương trình đại hội

5. Dự thảo nghị quyết đại hội

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với các cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội muốn ủy quyền cho một đại diện khác hoặc thành viên HĐQT xin tham khảo biểu mẫu TẠI ĐÂY.

Trân trọng!

Ngày đăng: 25/08/2017