Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2021

Vào lúc 08h30, Ngày 26/03/2021 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả và diễn biến Đại hội như sau:

1. Biên bản Đại hội

2. Nghị quyết Đại hội

 

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội:

 

 

Ngày đăng: 26/03/2021