Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2017 – S55

Để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo:

– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức: 29/06/2018

– Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

– Ngày thanh toán: 12/07/2018

Chi tiết thông báo xin vui lòng xem tại đây

 

Ngày đăng: 19/06/2018