Nghị quyết HĐQT: Miễn nhiệm – bổ nhiệm kế toán trưởng và thành lập công ty con

Sáng ngày 11/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông: Vũ Sơn Thủy

Lý do: Theo nguyện vọng của cá nhân

2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà: Tống Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 27/01/1987            Quê quán: Thái Bình

Trình độ: Đại học                Chuyên ngành: Cử nhân kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó kế toán trưởng

(Thông tin cá nhân của Kế toán trưởng mới vui lòng xem Tại đây)

3. Thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn chi phối để thực hiện các gói thầu xây lắp:

 • Tên gọi Công ty thành lập : Công ty cổ phần xây dựng S55
 • Trụ sở đăng ký kinh doanh : Bản Nà Hừ 2, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
 • Vốn điều lệ : 20.000.000.000VNĐ ( Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng./.)
 • Cơ cấu cổ đông: Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn 98% vốn điều lệ và thể nhân góp 2% vốn điều lệ
 • Hình thức góp vốn: Bằng tiền hoặc tài sản
 • Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thái Bình        Sinh ngày:  29/05/1975
  • Hiện đang giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty
 • Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại thời điểm thành lập Công ty cổ phần xây dựng S55: Ông Vũ Sơn Thủy          Sinh ngày: 22/07/1977
  • Hiện nay đang là Thành viên HĐQT (Nguyên Kế toán trưởng Công ty)

Kể từ ngày 12/03/2021 các nội dung trên có hiệu lực.

Chi tiết Biên bản và Nghị quyết vui lòng xem Tại đây 

 

 

Ngày đăng: 12/03/2021