Nhà máy kính nổi Chu Lai

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai

2. Địa điểm thi công: Xã Tam Hiệp – Huyện Núi Thành – Tỉnh Quảng Nam

3. Hạng mục thi công chính: Phân xưởng trộn nguyên liệu, kho silica

– Giá trị thực hiện: 19 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 14 tháng

Ngày đăng: 29/07/2013