Thành lập Ban năng lượng và Bổ nhiệm 02 Phó giám đốc công ty

Nhằm cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự để phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành của công ty đối với những dự án đầu tư đã hoàn thành và tổng thầu xây lắp trong thời gian tới, Giám đốc công ty đề nghị và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thành lập Ban năng lượng trực thuộc Công ty với chức năng, nhiệm vụ chính: Quản lý hợp đồng và vận hành các nhà máy điện đã hoàn thành phát điện; Đào tạo thợ vận hành, giám sát lắp đặt thiết bị cho các dự án sắp hoàn thành và sửa chữa thiết bị thuộc các nhà máy do Công ty đầu tư góp vốn (nếu có)

2. Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-:-2025 với các cá nhân có tên sau:

2.1 Ông Lê Văn Khánh – Kỹ sư kỹ thuật điện     – Ngày sinh : 14/04/1979

  • Hộ khẩu thường trú: Phú Lương, Nam Đồng, Tp. Hải Dương, Hải Dương

2.2 Ông Nguyễn Văn Tiến – Kỹ sư thủy lợi, thủy điện  – Ngày sinh : 10/12/1981

  • Hộ khẩu thường trú : Tổ 4 – Tây Sơn – TP. Pleiku – Gia Lai
  • Chức vụ hiện tại: Chỉ huy trưởng Công trình điện mặt trời Đồng Nai

(Sơ yếu lý lịch của 02 tân Phó giám đốc vui lòng xem tại đây).

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Ngày đăng: 13/10/2020