Thủy điện Đak Đrinh

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh

2. Địa điểm thi công: Xã Sơn Dung – Huyện Sơn Tây – Tỉnh Quảng Ngãi

3. Công suất: 125 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập tràn

– Giá trị thực hiện: 161 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 36 tháng

Ngày đăng: 15/07/2013