Thủy điện Plei Krông

1. Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam

2. Địa điểm thi công: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

3. Công suất: 100 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Cống dẫn dòng, đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, đường ống áp lực, tường chắn, gia cố mái và các công trình lán trại

– Giá trị thực hiện: 78 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 36 tháng

Ngày đăng: 24/07/2013