Thông tin tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG thường niên 2019

Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời các Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào lúc:

  • Thời gian: 07h30 ngày 30 tháng 03 năm 2019.
  • Địa điểm: Tầng 12, Tháp B – Tòa nhà Sông Đà – Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Chi tiết thông báo, giấy mời và chương trình Đại hội vui lòng xem tại đây 

Ngày đăng: 26/02/2019