Thuỷ điện Đồng Nai 3

Hạng mục thi công: Đập tràn

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 6

Giá trị: 122,5 tỷ đồng

Công suất: 180MW

Khối lượng công việc: Đổ bê tông CVC: 59.260 m3, SXLD cốt thép: 2.698 tấn

Thời gian thi công: T8/2009 đến T9/2010

 

Ngày đăng: 25/07/2013