Thuỷ điện Hương Điền

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư HD

2. Địa điểm thi công: xã Hương Vân – huyện Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Công suất: 54 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập tràn, đường ống áp lực, cầu giao thông

– Giá trị thực hiện: 66 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 28 tháng

Ngày đăng: 25/07/2013