Thuỷ điện Krông H’năng

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Ba

2. Địa điểm thi công: xã Ea Ly – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên

3. Công suất: 64 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập tràn xả lũ, cầu giao thông, cầu , tường cánh trái và tường cánh phải

– Giá trị thực hiện: 37 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 14 tháng

Ngày đăng: 25/07/2013