Thuỷ điện Sê San 4

Hạng mục thi công: Bê tông cốt thép đập điều hoà, cống dẫn dòng, tường phân dòng nhà máy, đập tràn, tường thượng lưu vai trái, gia cố mái đập dâng vai phải, cửa nhận nước, đổ bê tông cốt thép đúc sẵn dầm cầu, lao lắp dầm cầu giao thông, cầu công tác

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 4

Giá trị: 185 tỷ đồng

Khối lượng công việc: 86.942 m3, GCLD cốt thép:  2.343 tấn, GCLĐ và TD ván khuôn: 62.823 m2

Thời gian thi công: T10/2004 đến T6/2009

Ngày đăng: 25/07/2013