Thuỷ điện Đam Bri

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam (SHP)

2. Địa điểm thi công: Xã Lộc Tân – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng

3. Công suất: 75MW

4. Hạng mục thi công chính: Hầm dẫn nước và tháp điều áp

– Giá trị thực hiện: 142 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 24 tháng

 

Ngày đăng: 23/10/2013