Thuỷ điện Hoà Phú

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Tam Long

2. Địa điểm thi công: Xã Hòa Phú – TP Buôn Mê Thuộc – Tỉnh Đăk Lăk

3. Công suất: 29MW

4. Hạng mục thi công chính: Tuyến năng lượng

– Giá trị thực hiện: 141 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 26 tháng

Ngày đăng: 06/08/2013