Thuỷ điện Nhạn Hạc

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Za Hưng

2. Địa điểm thi công: Xã Quế Sơn – Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An

3. Công suất: 59MW

4. Hạng mục thi công chính: Cụm đầu mối; Nhà máy và Tuyến áp lực

– Giá trị thực hiện: 210 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 28 tháng

Ngày đăng: 27/08/2013