Thủy điện Tả Trạch

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bitexco Tả Trạch

2. Địa điểm thi công: Xã Dương Hòa – Huyện Dương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Công suất: 21MW

4. Hạng mục thi công chính: Nhà máy, kênh xả, đường ống áp lực và trạm phân phối

– Giá trị thực hiện: 110 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 14 tháng

Ngày đăng: 26/07/2013