Tin cổ đông

Thông báo ông Trần Thái Bình – Cổ đông nội bộ đã mua đủ CP đăng ký

- Tên người đăng ký giao dịch: Trần Thái Bình - Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty - Mã chứng khoán giao dịch : S55 - Số cổ phần trước giao dịch : 0.000 cổ phần - Số cổ phần đã mua :         100.000 cổ phần - Số cổ phần sau giao dịch: 100.000 cổ phần - Phương thức giao dịch : Khớp lệnh -
Trang 14 trên 14« Trang đầu...1011121314