Cổ đông

Bà Nguyễn Thị Hương (người có liên quan đến cổ đông nội bộ) – Đăng ký bán 50.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương  - Người có liên quan đến cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): Ông Đặng Quang Đạt  - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty  - Mối liên hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Vợ  -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và phát hành cổ phiếu

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng

Báo cáo tài chính Quý 4 – 2017

1. Báo cáo tài chính Quý 4 - 2017 Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 4 - 2017 hợp nhất   3. Giai trinh kết quả kinh doanh Quý 4 - 2017

Ông Đặng Văn Tuyển – Thành viên HĐQT – đã bán 116.000 CP S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 cổ phiếu tương ứng 3,6% - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 116.000 Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu

Báo cáo tài chính Quý 3 -2017

1. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Hợp nhất 3. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 - 2017

Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Trân trọng kính mời các cổ đông nắm giữ Cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 505 - mã chứng khoán: S55 tới dự đại hội cổ đông bất thường năm 2017 1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: ngày 18/8/2017 2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017: - Thời gian: 14h00 ngày
Trang 4 trên 16« Trang đầu...23456...10...Trang cuối »