Tin cổ đông

Ông Nguyễn Văn Sơn trở thành cổ đông lớn

1. Họ và tên cá nhân: NGUYỄN VĂN SƠN 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 498.000 cổ phiếu (tương ứng 4,98%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 5.000 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu mua được:

Bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Ngày 09/10/2019, Hội đồng quản trị đã Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông đà 505 kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 đối với: Ông: NGUYỄN TUẤN NGỌC                 Ngày sinh: 29/09/1959 Quê quán: An Lâm - Nam Sách - Hải Dương Địa chỉ thường trú: Ngõ 125, phố Trung Kính, Phường Trung Hòa,

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.313.071 cổ phiếu (tương ứng 23,13%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 153.843 cổ phiếu (tương ứng 1,54%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ – Đã mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Đạt  - Cổ đông nội bộ              - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.434.306 cổ phiếu (tương ứng 14,34%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 cổ phiếu,

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.208.071 cổ phiếu (tương ứng 22,08%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 105.000 cổ phiếu (tương ứng 1,05%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ – Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Đạt  - Cổ đông nội bộ              - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.434.306 cổ phiếu (tương ứng 14,34%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.187.041 cổ phiếu (tương ứng 21,87%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 20.030 cổ phiếu (tương ứng 0,2%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện
Trang 2 trên 1412345...10...Trang cuối »