Tin cổ đông

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.208.071 cổ phiếu (tương ứng 22,08%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 105.000 cổ phiếu (tương ứng 1,05%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ – Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Đạt  - Cổ đông nội bộ              - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.434.306 cổ phiếu (tương ứng 14,34%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.187.041 cổ phiếu (tương ứng 21,87%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 20.030 cổ phiếu (tương ứng 0,2%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.063.641 cổ phiếu (tương ứng 20,64%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 123.400 cổ phiếu (tương ứng 1,23%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.297.369 cổ phiếu (tương ứng 12,97%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 731.272 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.028.641

Báo cáo tài chính Quý 1 – năm 2019

1. Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2019 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2019 - Hợp nhất 3. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 - năm 2019

Ông Đặng Văn Tuyển – Cổ đông nội bộ – Đã mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): 3. Mã chứng khoán giao dịch: S55 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 186.700 cổ phiếu (tương ứng 1,86%) 5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 cổ phiếu 6.

Ông Đặng Văn Tuyển – Cổ đông nội bộ – Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): 3. Mã chứng khoán giao dịch: S55 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 186.700 cổ phiếu (tương ứng 1,86%) 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu 6.

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông báo đến các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2019 2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) Chi tiết thông

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2019

Vào lúc 08h00, Ngày 30/03/2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả và
Trang 4 trên 15« Trang đầu...23456...10...Trang cuối »