Cổ đông

Ông Lê Văn Phúc – Phó Giám đốc – đăng ký bán 20.000 CP

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Phúc  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.400 CP (tỷ lệ 2,97%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ chi dùng cá

Ông Vũ Khắc Tiệp – Chủ tịch HĐQT – đã bán 10.000 CP

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Khắc Tiệp - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,5%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP  - Số lượng cổ

Thông báo: Ông Phạm Văn Huấn, cổ đông nội bộ, đã bán 20.200 cổ phiếu S55

Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: PHẠM VĂN HUẤN - Số CMND: 161586585 do CA Nam Định cấp ngày 15/02/2005 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà, tầng 12B Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 01672668666 - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán giao dịch:

Thông báo: Ông Trần Thái Bình, cổ đông nội bộ, đã bán 50.000 cổ phiếu S55

Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: TRẦN THÁI BÌNH - Số CMND: 013654482 do CA Hà Nội cấp ngày 29/7/2013 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà, tầng 12B Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 0982394796 - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán giao dịch:

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014
Trang 15 trên 19« Trang đầu...10...1314151617...Trang cuối »