Cổ đông

Thông báo: Bà Trần Thị Bình, người có liên quan đến cổ đông nội bộ, đăng ký bán 3.600 cổ phần S55

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bà TRẦN THỊ BÌNH Số CMTND: 090941231 do công an Thái Nguyên cấp ngày 13/4/2001 Tài khoản giao dịch: 002C-042702 Đối tượng: Người có liên quan đến cổ đông nội bộ (Vợ ông Phạm Văn Huấn - Phó giám đốc Công ty) Mã chứng khoán giao dịch: S55 Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ

Thông báo: Ông Lê Trọng Cảnh, cổ đông nội bộ đăng ký bán 3.400 cổ phần

  Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Trọng Cảnh Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Ban kiểm soát Mã chứng khoán: S55 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.400 CP (tỷ lệ 0,14%) Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.400 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ chi dùng

Kết quả mua CP của ông Lê Văn Phúc – Phó giám đốc Công ty

- Tên người đăng ký giao dịch: Lê Văn Phúc - Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty - Mã chứng khoán giao dịch : S55 - Số cổ phần trước giao dịch : 19.400 cổ phần - Số cổ phần đã mua :             40.000 cổ phần - Số cổ phần sau giao dịch:      59.400 cổ phần -
Trang 16 trên 19« Trang đầu...10...1415161718...Trang cuối »